Staubo-bloggen

PiezoMotor – Lineærmotorer

Postet av Staubo on Sep 25, 2019 9:54:47 AM

PiezoMotor - en lineærmotorløsning av unik teknologi som gir store fordeler i form av stor holdekraft uten noe som helst strømforbruk, i kombinasjon med eksakt posisjonering og null tilbakeslag (zero backlash).

PiezoMotors kompakte lineær-motorer opererer i form av direkte drift, dette betyr drift uten å benytte gir, lineær skrue m.m. Direkte-drift gir klare fordeler hvor PiezoMotor opererer innen en utrolig presisjon på under 1 nanometer.

Les mer om teknologien, bruksområder og fordelene ved å benytte PiezoMotor.

 

Hva er Piezo-teknologi?

Piezo-teknologi baserer seg på å benytte piezo-materialets egenskaper i kombinasjon med elektrisitet. Piezo-materialet består av krystaller som produserer elektrisk spenning når de utsettes for fysiske påkjennelser - denne effekten betegnes som piezo-elektrisk effekt.

 

Men hva skjer hvis det tilføres elektrisk spenning til piezo-materialet?

Ved å tilføre elektrisk spenning til piezo-materialet vil man oppnå en omvendt piezo-elektrisk effekt, som fører til at materialet forlenges. PiezoMotor utnytter denne effekten for å skape lineær bevegelsesenergi.

 

For å benytte den lineære bevegelsesenergien som motordrift er piezo-materialet satt sammen til det vi betegner som 

vertikaldelte strømkretser i hvert piezo-bein. Disse piezo-beinene settes sammen til et lineært-motorsystem som er frekvensstyrt.«piezo-bein» som består av tynne lag på horisontale lag med piezo-materiale som former to Piezo-beinenes funksjon og virkemåte:

 

Fordeler ved å benytte PiezoMotor

Stor holdekraft uten strømforbruk

 • Store fordeler hvis motoren benyttes i en applikasjon som har begrenset strømforsyning i form av en batteripakke. Motoren holder eksakt posisjon uten å forbruke strøm.

Full holdekraft selv ved strømbrudd

 • Store sikkerhetsmessige fordeler i flere sensitive applikasjoner.

Ekstrem presisjon innen nanometer skalaen

 • Teknologiske fordeler som gjør motoren svært godt egnet i applikasjoner som krever svært høy presisjon.

Kompakt motorløsning

 • Godt egnet for applikasjoner med begrenset plass for motorløsning.

Lav egenvekt

 • Godt egnet for applikasjoner hvor vekt/kraft-forhold er kritisk.

Null backlash

 • Backlash er en betegnelse på hvor mye spill/bevegelse det er mellom de mekaniske komponentene i motorløsningen. Flere mekaniske komponenter, høyere antall tannhjul, større toleranser mellom de mekaniske komponentene m.m. vil føre til et høyt nivå av backlash som igjen føre til redusert presisjon. På bakgrunn av at PiezoMotors motorsystemer opererer ved direktedrift uten komponenter som; gir, lede-skrue m.m., unngås disse utfordringene.

Muligheten til manuell overstyring av motorløsningen uten at den tar skade av det

Ikke-magnetisk/ferritt-fri revisjon

 • Kan leveres i ikke-magnetiske/ferritt-fri materialer hvor hele motoren er laget av ikke-magnetiske materialer. Det er svært få elektromotor-teknologier i markedet som kan leveres med disse egenskapene. Bakgrunnen for dette er at elektromotorer generelt sett baserer seg på magnetteknologi. Ferritt-fri motorløsning passer godt i applikasjoner som inkluderer systemer som er sensitive for ferritt.

Teknisk oversikt PiezoMotor - LL06 – LT20 – LT40

Eksempler på godt egnede applikasjoner for PiezoMotor

 • Ved begrenset plass for motorløsningen.
 • Ved krav om lav vekt. Eks.: Luftfart-applikasjoner.
 • Ved behov for veldig høy og jevn presisjon over tid. f.eks. medisinpumper, ultra-presisjonsverktøy og litografi.
 • Ved begrenset strømforsyning/batteripakke i kombinasjon med krav til at motoren må holde posisjoner over tid. Eks.: fokussystemer for kameraer.
 • Ved krav til manuell overstyring av motorløsningen. Eks.: Diagnostikkapparat for hudkreft skanning.
 • Ved høy sensitivitet for ferritt (magnetiske materialer og magnetisme). Eks.: operasjonsroboter eller motorisert operasjonsutstyr som benyttes i og ved MRI-maskiner.

Noen applikasjoner som benytter PiezoMotor

Abionic – Piezo LEGS LL06 benyttes i dette biomedisinsk diagnostiskapparatet for hurtig og effektiv undersøkelse på stedet av for eksempel allergier og infeksjoner.

abioSCOPE-870x592

(Kilde: www.piezomotor.com)

Dermalumics - Piezo LEGS LL06 benyttes i dette portable hudkreft diagnostiskapparatet.

Dermalumics_CT_5367_small-870x580

(Kilde: www.piezomotor.com)

Profound Medical - Piezo LEGS LL06 benyttes i dette operasjonsapparatet for prostatakreft som benyttes i operasjoner i MR-maskiner.

TULSA-PRO

(Kilde: www.piezomotor.com)

3DHISTECH -  Piezo LEGS LT40 benyttes i denne vevsprøve-skanneren for linsens fokusmekanisme. 

3DHistech-Success-Story-1024x561

(Kilde: www.piezomotor.com)

 

Se PiezoMotor Katalogen

Om Staubo

Staubo Elektro-Maskin er i dag en ledende leverandør av batterier, strømomformere, UPS, generatorer og minimotorer. Vi er sammen med våre søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland Nordens største batterileverandør, og våre ansatte innehar høy faglig kompetanse som sikrer at vi finner løsningene som dekker ditt behov best. 

Kundetilpassede løsninger
Hvis du har bruk for en skreddersydd batteriløsning er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan designe løsninger som oppfyller kravene til enhver applikasjon – alt fra store batteribanker til løvtynne fleksible litiumbatterier.

Kontakt oss

Abonner på nyheter

Siste innlegg