Staubo-bloggen

INTILION Scalebloc

Postet av Staubo on Dec 18, 2019 2:42:52 PM

Nøkkelferdig energilagring - tilgjengelig overalt, alltid
Komplett og skalerbart energilagringssystem fra en av europas største batteriprodusenter.

Kraftdistribusjonen i Norge byr på stadig større utfordringer på grunn av et proporsjonalt økende/vekslende energibehov og landets topografiske karakter. Ladestasjoner for kjøretøyer/fartøyer, oppdrettsanlegg, elektrifiserte havneanlegg, osv. utgjør et voldsomt, og relativt kortvarig, energiforbruk. Distribusjonsnettet er generelt sett ikke rustet for denne type belastning, og mange steder er det rett og slett ikke nok tilgjengelig energi til disse formålene.
Det er ingen tvil om at energilagring har en nøkkelrolle i det elektriske distribusjonsnettet, i dag og i fremtiden.Auswahl_Scalebloc-1

Optimalisering av eget forbruk

Solen er en energikilde som ikke alltid er tilstede, og spesielt ikke her oppe i nord. Et solcellesystem vil ikke produsere energi om natten og altfor mye på gode solskinnsdager. Dette samsvarer generelt sett dårlig med et normalt energiforbruk. Med INTILION Scalebloc kan overskuddsenergien lagres og benyttes når det er behov for det. På denne måten vil systemet fungere som en bru mellom varierende solforhold. Energilagringen vil samtidig bidra til mer en mer fleksibel energikilde og øke effektiviteten.
Finn ut mer (eng.)»   

Ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy/-fartøy

Den mest elementære faktoren for e-mobilitet er tilgangen på energi ved ladestasjoner. Det er to ting som gjør at dette viser seg å være en utfordring; at nettet fysisk sett ikke er dimensjonert for belastningen elbil-laderen utgjør, og det faktum at folk setter bilene sine til lading ved samme tidspunkt på dagen.
Med INTILION Scalebloc har man nødvendig energi klar til bruk når det er nødvendig. Vi kan derfor gjøre ladeinfrastrukturen fullverdig selv i områder som normalt er ansett ubrukelige til formålet.
Finn ut mer (eng.)»   

"Peak shaving"

Med INTILION Scalebloc kan korte høye belastninger på nettet unngås. Systemet slår seg automatisk på under tilfellene av høyt forbruk. Nettilkoblingen kan neddimensjoneres, hvilket reduserer den totale energikostnaden betraktelig. 
Finn ut mer (eng.)»   

Generatordrift

Generatorer med forbrenningsmotorer blir ofte overdimensjonert i et anlegg for å kunne ta seg av periodevis høye belastninger og i tillegg ofte kunne ta seg av induktive belastninger som utgjør en enda større belastning. Med INTILION Scalebloc vil dette løses ved at systemet supplerer overbelastningen - se "Peak shaving" - eller at generatoren brukes til å lade opp INTILION Scalbloc-systemet og deretter bruke energien etter behov. Sistnevnte gjør at generatoren vil kunne kjøres på optimal effekt til enhver tid. Dette innebærer forutsigbar drift, besparing av både drivstoff- og vedlikeholdskostnader, og følgelig sparer det miljøet for unødvendig forurensning.

Denne videoen belyser problematikken og forklarer konseptet på en enkel måte:

 

 


Last ned brosjyre

 

Hvorfor er INTILION Scalebloc unikt?

Et energilagringssystem består i all hovedsak av batterier, veksel- og likeretter, og energimålingsutstyr. Kunnskapen rundt å sy slike systemer sammen har med tiden blitt veldig god, hvilket innebærer at både funksjon og sikkerhet blir ivaretatt, nesten uansett hvor man kjøper et system. 
Å få tak i et system som er ferdig sammenstilt, og hvor samspillet mellom komponentene er garantert å være optimalt, har imidlertid hittil ikke vist seg å være lett. Siden et slikt system vil ha direkte innvirkning på forbrukerens energibehov, er det veldig viktig at en eventuell feil blir oppdaget tidlig og at problemet kan løses raskt og greit. Det er i disse tilfellene det er praktisk å ha én leverandør som kan håndtere saken fra første stund.
Et annet og meget viktig element i sammenheng med dette er sikkerhet. Systemer som dette kan lagre en stor mengde energi i et forholdsvis lite volum, hvilket betyr at konsekvensene kan bli store dersom noe skulle gå galt. 

Skalerbart 
Hvert skap har en lagringskapasitet 68,5kWh, og leveres i 0,5C- og 1C-versjoner. Maksimalt 16 skap i parallell.

Nettilkobling
Systemet kobles direkte på nettet som gjør det fleksibelt og enkelt å installere. Kan leveres til både TN- og IT-nett.

Brannsikkerhet 
INTILION har designet et eget brannsikringssystem som trygt fjerner eventuelle gasser som batteriene avgir, og ved brann hindrer propagering til motstående batterimoduler.

Klimaanlegg
INTILION Scalebloc er utstyrt med klimaanlegg som gjør at systemet er egnet for norske forhold også.

Overvåking
Et ferdiginstallert INTILION Scalebloc-system kan overvåkes i en skybasert applikasjon via LTE. På denne måten kan både bruker og servicepersonell ha full oversikt over systemet.

 

Ta kontakt med oss for å lære mer om INTILION Scalebloc (lenke)

 

 

 

 

Om Staubo

Staubo Elektro-Maskin er i dag en ledende leverandør av batterier, strømomformere, UPS, generatorer og minimotorer. Vi er sammen med våre søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland Nordens største batterileverandør, og våre ansatte innehar høy faglig kompetanse som sikrer at vi finner løsningene som dekker ditt behov best. 

Kundetilpassede løsninger
Hvis du har bruk for en skreddersydd batteriløsning er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan designe løsninger som oppfyller kravene til enhver applikasjon – alt fra store batteribanker til løvtynne fleksible litiumbatterier.

Kontakt oss

Abonner på nyheter

Siste innlegg