Staubo-bloggen

CZone Digital Switching

Postet av Staubo on Jul 31, 2020 8:01:12 AM

Digital styring

Hvordan redusere og forenkle det elektriske opplegget i fartøyet/kjøretøyet radikalt, samtidig som flere funksjoner, utvidet kontroll, og færre problemer oppnås?

 

CZone Control and Monitoring-systemet gjør installasjon av elektriske systemer enklere gjennom å erstatte kompliserte og omfangsrike ledningsinstallasjoner. CZone er perfekt for marine- og mobilinstallasjoner og erstatter bryter- og sikringspaneler med et nettverksbasert digitalt brytergrensesnitt, som gir full kontroll over det elektriske systemet ombord.
Med ett enkelt trykk gjør CZones intelligente system betjeningen enklere ved å kombinere kretser gjennom samleknapper, og tilbyr med det uanstrengt oversikt over det elektriske systemet og dets komponenter samtidig som man beholder full kontroll over alle kurser og funksjoner.
CZone håndterer de små tingene, slik at brukeren får mer tid til å fokusere på det han verdsetter.


Grunnprinsippet

En tradisjonell elektrisk krets med bryterfunksjon består av en sikring, en bryter og en belastning. Strømmen må gå igjennom alle ledd for å kunne fungere. Dette betyr at det går en ledning fra kilden (batteri, f.eks.), gjennom en sikring, til en bryter, gjennom utstyret som skal forsynes, og tilbake til kilden. I en båt hvor batteriet står bak i motorrommet og sikrings-/bryterpanelet står ved fører plassen, sier det seg selv at det blir mye ledning frem til et lys i fremre kabin. 

Med CZone digital switching løses dette med at en eller flere utgangsmoduler med flere utganger i hver plasseres fremme i båten. Det strekkes kun én plusskabel og én minuskabel samt en kommunikasjonskabel frem til utgangsmodulene, og dermed blir ledningene til hver enhet som skal forsynes kortet ned betraktelig
Hver krets/utgang styres fra sentralt hold, enten gjennom et bryterpanel, et eget display, eller gjennom et multifunksjonsdisplay (MFD). 
Alle sikringer (elektroniske og fysiske) er lokalisert i utgangsmodulen.

CZone_skisse

CZone systemeksempel

Systemskissen viser et komplett opplegg med en CZone-enhet som heter COI. COI'en er en kombinert inn- og utgangsmodul, spesielt egnet til mindre båter med begrenset plass. Kall det gjerne en alt-i-ett-løsning. 
Et tradisjonelt ledningsopplegg til dette systemeksempelet ville vært betraktelig mer omfattende og innviklet, i tillegg til at det ikke hadde inneholdt i nærheten av alle funksjoner CZone-systemet tilbyr.

"Ok, vi har forstått argumentet om besparelse av plass og kabelverk, men det forsvarer ikke investeringen av tid og penger."

Det er her det begynner å bli interessant.

Hver enkelt utgående kurs kan styres av flere kilder, og en kilde kan styre flere utgående kurser. For eksempel kan man styre lys og vifte på toalettet med én bryter og to utganger, og gjøre at viften fortsetter å gå i en periode etter at lyset er skrudd av.

En annen funksjon som er verdt å merke seg i denne sammenhengen er tilbakemelding i bryteren som styres av utgangen og ikke bare bryteren. Det vil si at dersom man eksempelvis aktiverer en bryter for en lensepumpe, er det mer interessant å vite når pumpen går og ikke bare at den er aktivert. Siden signalet kommer fra utgangen (eller et eksternt signal fra pumpen) og ikke bare at man har trykt på bryteren, vil den viktige nyansen om at man varsles når pumpen går være tilstede. 

 

Modes of operation og sekvensiell bryterfunksjon

Modes of operation er et unikt konsept CZone har utviklet, og gjør at man med ett enkelt trykk kan styre flere enkeltutganger og funksjoner. Et eksempel kan være nattmodus, hvor man ønsker at et fast sett med lys og funksjoner skal aktiveres, mens andre ting ønskes deaktivert. I stedet for å vurdere hva som skal slås av og på, trykker man rett og slett på én enkelt bryter.
En annen funksjon som også finnes tilgjengelig i systemet er sekvensiell bryterfunksjon. Det betyr at man kan bruke én og samme bryter til flere funksjoner i en sekvens. Første gang man trykker på bryteren skjer det en ting, mens ved neste trykk skjer noe annet, osv. Et eksempel her er å styre navigasjonsbelysningen via én enkelt knapp, og skifte mellom de forskjellige modiene.

 

Overvåking og styring

Touch 5CZone-systemet kan overvåkes og styres gjennom enten en av CZones egne displayer (online-katalog), eller via MFD/kartplotter. CZone har samarbeidet med en rekke MFD-produsenter, og tilbyr full integrasjon mot et stort utvalg av displayer.
CZone-systemet er også tilrettelagt for iPad, som gjør at overvåking og styring blir enda mer tilgjengelig og funksjonelt.

 

Integrasjon mot Mastervolt

Det kanskje mest tungtveiende argumentet for å velge CZone digital switching er integrasjonen mot Mastervolts produktportefølje. Flere og flere Mastervolt-produkter blir nå produsert med NMEA2000-kommunikasjon (i tillegg til Masterbus), og kan kobles direkte på CZone-systemet og gi full tilgang til styring og oversikt. Mastervolt-komponenter som ikke har denne tilkoblingsmuligheten kan allikevel flettes inn i CZone-systemet via et Masterbus til CZone interface. Dette gjør opplegget bakoverkompatibelt, hvilket er helt unikt i bransjen.

 

Nå håper vi at vi har fanget din oppmerksomhet og interesse for å se nærmere på muligheten for å bygge om eller nyinstallere et CZone-system, og overlater oppgaven til deg å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og eventuelle spørsmål du måtte ha.

Kontakt

Produktansvarlig: Øystein Risan Kvisla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Staubo

Staubo Elektro-Maskin er i dag en ledende leverandør av batterier, strømomformere, UPS, generatorer og minimotorer. Vi er sammen med våre søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland Nordens største batterileverandør, og våre ansatte innehar høy faglig kompetanse som sikrer at vi finner løsningene som dekker ditt behov best. 

Kundetilpassede løsninger
Hvis du har bruk for en skreddersydd batteriløsning er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan designe løsninger som oppfyller kravene til enhver applikasjon – alt fra store batteribanker til løvtynne fleksible litiumbatterier.

Kontakt oss

Abonner på nyheter

Siste innlegg